kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organiz. Gminy Kiełczygłów: www.kielczyglow.pl
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi27276
2Przetargi25676
3Przetargi24661
4Przetargi20860
5Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie9136
6GOK w Kiełczygłowie8172
7Szkoła Podstawowa w Chorzewie6768
8Lista Jednostek6166
9Kapela "Kiełczygłowianie"5539
10Zdjęcia z udziałem Kapeli "Kiełczygłowianie"5253
11Oświadcz. majątkowe3852
12Struktura organizacyjna3819
13Statut szkoły3737
14Dyrektor3727
15Wicedyrektor3667
16SPZOZ w Kiełczygłowie3613
17Regulaminy3598
18Mienie szkoły3554
19Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami3462
20Obecny skład Kapeli "Kiełczygłowianie"3348
21Działalność szkoły3230
22Instruktor Kapeli "Kiełczygłowianie"3180
23Dyrektor3144
24Oświadczenia majątkowe3143
25Regulaminy3099
26Struktura organizacyjna3080
27Statut szkoły3079
28Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie3064
29Informacje nieudostępnione3063
30Regulaminy3051
31Ewidencje, rejestry i archiwa3031
32status prawny3011
33Struktura organizacyjna2999
34Statut Jednostki2992
35Działalność szkoły2991
36Wicedyrektor2984
37Organy2962
38Kadra2947
39status prawny2928
40Mienie szkoły2919
41Ewidencje, rejestry i archiwa2840
42Mienie Jednostki2784
43Oświadczenia majątkowe2775
44Informacje nieudostępnione2730
45Dyrektor2722
46Dyrektor2718
47Akty Prawne2644
48Wicedyrektor2637
49Status prawny2627
50Statut szkoły2599
51Struktura organizacyjna2589
52informacje bieżące2574
53Mienie Jednostki2552
54Regulaminy2532
55Ewidencje, rejestry i archiwa2531
56Zakres Działania2520
57Oświadczenia majątkowe2505
58Ewidencje, rejestry i archiwa2495
59Informacje nieudostępnione2460
60status prawny2397
61Struktura organizacyjna2371
62Informacje nieudostępnione2364
63Regulaminy2349
64Mienie szkoły2327
65Oświadczenia majątkowe2289
66profilaktyczna2286
67Pracownicy2284
68Działalność szkoły2267
69kulturalna2257
70edukacyjna2246
71sportowa2246
72profilaktyczna2222
73Program Wychowawczy2221
74edukacyjna2215
75osiągnięcia2208
76osiągnięcia2176
77sportowa2166
78kulturalna2144
79Ocenianie ucznia2135
80Statut Jednostki2083
81System oceniania.2020
82osiągnięcia1919
83edukacyjna1910
84Kadra1903
85Ocenianie ucznia1898
86Działalność Jednostki1896
87Szkolny System Oceniania1883
88sportowa1877
89Mienie Jednostki1873
90Struktura Organizacyjna1871
91Regulaminy1866
92Status prawny1866
93edukacyjna1864
94Regulaminy1856
95Statut1854
96kulturalna1851
97Struktura organizacyjna1846
98Ewidencje i rejestry1843
99profilaktyczna1840
100Majątek1835
101Organy Jednostki1828
102Działalność1810
103Status Prawny1810
104Informacje Bieżace1803
105Ewidencje, rejestry i archiwa1754
106profilaktyczna1753
107kulturalna1724
108sportowa1722
109wychowawcza1661
110Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie1657
111osiągnięcia1657
112Dostęp dla osób niepełnosprawnych 1278
113GOK w Kiełczygłowie1244
114Organy1223
115Struktura Organizacyjna1214
116Statut1214
117Tryb Działania1194
118Informacje Bieżące1194
119Majątek1193
120Majatek Jednostki1187
121Ewidencje i rejestry1186
122Działaność1178
123Status Prawny1175
124Ogłoszenia1172
125Organy Jednostki1170
126Majatek1162
127Eweidencje, rejestry1160
128Załatwianie Spraw1155
129Organy Jednostki1141
130Struktura Organizacyjna1140
131Status Prawny1137
132Statut Jednostki1135
133Informacje Bieżace1134
134Działalność, Kompetencje1132
135Struktura Organizacyjna1124
136Regulaminy1124
137Status Prawny1123
138Załatwianie Spraw1121
139Działalność, Kompetencje1120
140Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1119
141Regulaminy1117
142Regulaminy1116
143Struktura Organizacyjna1112
144Eweidencje, rejestry1105
145Informacje Bieżące1099
146Majątek1098
147Działaność1084
148Organy1082
149Eweidencje, rejestry1071
150Regulaminy1063
151Statut1061
152Statut1060
153Statut955
154Ogłoszenia895
155Oświadczenie majątkowe895
156Ewidencje891
157Regulamin883
158Struktura organizacyjna881
159Status prawny879
160Informacje bieżące878
161Załączniki871
162Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami668
163Koordynator do spraw dostępności w GOPS Kiełczygłów659
164Raport o stanie dostępności624
165Deklaracja dostępności623
166Raport z audytu dostępności SP w Kiełczygłowie414
167Koordynator do spraw dostępności w SP Kiełczygłów406
168Deklaracja dostępności399
169Raport o stanie dostępności397

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Kiełczygłów
ul. ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl