kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organiz. Gminy Kiełczygłów: www.kielczyglow.pl
 > Historia Kapeli "Kiełczygłowianie"

Historia Kapeli "Kiełczygłowianie"

Pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia na bazie zespołu śpiewaczego w Chorzewie gmina Kiełczygłów powstała Kapela Ludowa "Kiełczygłowianie".
Kapela powstała przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kiełczygłowie.
Inicjatorem tegoż były ówczesne władze Gminy Kiełczygłów t.j. Naczelnik Gminy p. Józefa Antczak oraz p. Dorota Iskra - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie.

Pierwszym instruktorem tego zespołu został p. Tadeusz Kubiak. Skład zespołu tworzyli:
grupa instrumentalna:
- Tadeusz Kubiak - klarnet, wokal;
- Marian Półka - trąbka, wokal;
- Jan Krysiak - akordeon, wokal;
- Zygmunt Rej - skrzypce;
- Henryk Wróbel - bębenek.
oraz grupa śpiewacza:
- małżeństwo Bożena i Ryszard Pochopień;
- Anna Adamus;
- Dorota Kuśmierek

W trakcie działalności zespołu następowały zmiany w jego składzie, także instruktorem tejże kapeli od 1995r. zostaje p. Marian Półka, wspomagając jednocześnie grupę instrumentalną i śpiewaczą. Skład zespołu uzupełniają:
- Aleksander Mielczarek - akordeon;
- Henryk Caban - trąbka;
- Jan Foltyński - bębenek;
- Wacław Janik - bębenek;
- Halina Oleszczyk - wokal;
- Agnieszka Oleszczyk - wokal;
- Zenona Wolnowska - wokal.

Obecny skład kapeli "Kiełczygłowianie" brzmi:
- instruktor p. Marian Półka - akordeon i wokal
- Zygmunt Rej - skrzypce;
- Jan Krysiak - kontrabas, wokal;
- Henryk Wróbel - bębenek;
- Bożena Pochopień - wokal;
- Ryszard Pochopień - wokal;
- Halina Oleszczyk - wokal;
- Zenona Wolnowska - wokal.

Działalność kapeli "Kiełczygłowianie" przejawiała się w licznych występach i konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Repertuar kapeli „Kiełczygłowianie” to przede wszystkim utwory i pieśni regionalne, patriotyczne i okolicznościowe.
Najważniejsze wydarzenia w okresie działalności zespołu ilustrują przedstawione fotografie w linku „zdjęcia”

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-03-25 09:13:44 | Data modyfikacji: 2015-03-30 08:47:27.
Data wprowadzenia: 2015-03-25 09:13:44
Data modyfikacji: 2015-03-30 08:47:27
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Kiełczygłów
ul. ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl