kontrast
A+ A-
Strona Jednostek Organiz. Gminy Kiełczygłów: www.kielczyglow.pl
 > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KIEŁCZYGŁOWIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stan dostępności cyfrowej
Szkoła nie posiada własnej strony internetowej


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Stanisław Zając
Numer telefonu: 600 423 174
adres mailowy: stan6514@o2.pl


Dostępność architektoniczna:
1. Budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie znajduje się przy ulicy Tysiąclecia 8.
2. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter i pierwsze piętro). Aby dostać się na poziom pierwszego piętra należy pokonać schody. W szkole są trzy klatki schodowe (pierwsza klatka schodowa 12 stopni,spocznik,12 stopni; druga klatka schodowa 13 stopni, spocznik, 13 stopni; trzecia klatka schodowa 12 stopni,spocznik,11 stopni).
3. Do budynku szkoły prowadzą dwie bramy i jedna furtka. W bramie od ulicy Tysiąclecia jest wykonany zjazd dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne do szkoły od ulicy Tysiąclecia wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Nie ma zamontowanego dzwonka przy wejściu.
4. Drugie wejście do szkoły od strony hali sportowej nie ma barier dla osób poruszających się na wózkach. Nie ma zamontowanego dzwonka.
5. Oba wejścia do szkoły otwierane są ręcznie.
6. W budynku nie ma windy, platformy, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, napisów w alfabecie Braillea.
7. Szkoła posiada własny parking (nawierzchnia parkingu wymaga remontu), przed szkołą na ulicy Tysiąclecia wyznaczone są miejsca parkingowe. Nie ma miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
8. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
9. Sale lekcyjne, gabinety i toalety oznakowane są dużymi l czytelnymi tablicami z numerami.
10. Korytarze szkoły są szerokie, pomalowane farbami kontrastowymi.
11. Brak możliwości wejścia na małą salę gimnastyczną (stary budynek szkoły) z uwagi na wąski korytarze oraz wąskie schody (5 stopni).
12. Brak w szkole ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego.
13. W szkole są dwie szatnie dla dzieci (jedna przy wejściu głównym – dla dzieci klas I-III; druga przy hali sportowej – dla klas IV-VIII).
14. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
15. W budynku szkoły nie zakazu wstępu z psem asystentem lub psem przewodnikiem.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2022-01-18 12:49:26.

Zobacz:
 Koordynator do spraw dostępności w SP Kiełczygłów .  Deklaracja dostępności .  Raport o stanie dostępności .  Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .  Raport z audytu dostępności SP w Kiełczygłowie . 
Data wprowadzenia: 2022-01-18 12:49:26
Opublikowane przez: Admin PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Kiełczygłów
ul. ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl